კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ჩვენი საიტის ვიზიტორების პირადი ხასიათის ინფორმაცია მაქსიმალურად დაცული იყოს.

მოცემულ პუნქტში განმარტებულია ზოგიერთი ის ზომები, რომლებსაც ჩვენ თქვენი პირადი ხასიათის ინფორმაციისა და პერსონალური მონაცემების  დასაცავად ვიყენებთ.

ჩვენ თქვენზე პირადი ხასიათის ინფორმაციას ვიღებთ, მათ შორის ისეთი ტიპის ინფორმაციას, რომელიც თქვენ რეგისტრაციის დროს მოგვაწოდეთ.

„პირადი ხასიათის ინფორმაცია“ ნიშნავს ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც პიროვნების იდენტიფიკაციისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული, მაგალითად, სახელი და გვარი, პირადი ნომერი ან ელ-ფოსტა.

ჩვენი კონფედენციალურობის პოლიტიკა შემდეგ პრინციპებზეა დაფუძნებული

1. არჩევანი და თანხმობა.

ჩვენ პატივს ვცემთ ამ საიტის ვიზიტორების პირად ინფორმაციას, რომელსაც ისინი რეგისტრაციისას აფიქსირებენ.

ყველა ჩვენს მომხმარებელს, ხელმომწერს, კლიენტებსა და პარტნიორებს გარანტიას ვაძლევთ, რომ მათი პირადი მონაცემები არ იქნება გასაჯაროებული, ამავე დროს, მათი პირველი მოთხოვნისთანავე დაკმაყოფილებული იქნება სურვილი, რომ ისინი ჩვენი ბაზიდან ამოღებულნი იყვნენ.

2. პირადი მონაცემების მესამე პირებისადმი არ გადაცემა.

ჩვენი მომხმარებლების მონაცემებს ჩვენ არ ვყიდით და არ ვავრცელებთ.

გზავნილების ხელმომწერების პირადი ხასიათის მონაცემები შეიძლება წარდგენილი იყოს კომპეტენტური სახელმწიფო ან სხვა ორგანოებისადმი იმ შემთხვევებში, როცა ამას კანონი ან კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილება ითხოვს, როდესაც მათი უფლებამოსილება დამტკიცებული იქნება სპეციალური დოკუმენტებით.

 

3. ხელმოწერაზე უარის თქმის შესაძლებლობა.

ჩვენ საფოსტო გზავნილებს მხოლოდ იმ პირებს ვუგზავნით, რომლებმაც მათ მიღებაზე საკუთარი თანხმობა განაცხადეს.

ის ხელმომწერნი, რომლებიც ჩვენგან გზავნილების მიღებას აღარ ისურვებენ, ამას ძალიან მარტივად, ყოველი წერილის ტექსტის დაბლა არსებულ სპეცილურ ბმულზე გადასვლით შესძლებენ.

4. Cookies.

ჩვენ ცვალებადი cookies ფუნქციას მოცემულ ვებ-საიტზე მხოლოდ ვიზიტორების კომფორტისთვის ვიყენებთ, ესენია:

1) ბანერების ადვილი როტაციისთვის
2) სერვისის მომხმარებლების იდენტიფიკაციისა და საკუთარ ეკაუნთში სწრაფი გადაყვანისთვის
3) ჩვენი მომსახურებისა და პროდუქციის შეკვეთის გასამარტივებლად
4) ხელმომწერების სურვილით პაროლის შენახვის უზრუნველსაყოფად
5) პარტნიორული გზავნილების იდენტიფიკაციისთვის, რომელზეც ვიზიტორი შემოვიდა
5) ამავე დროს მომხმარებლის ბრაუზერში მცოცავი ფანჯრის მხოლოდ ერთხელ გამოჩენის უზრუნველსაყოფად.

ჩვენ cookies-დან მომხმარებლების და ვიზიტორების შესახებ ინფორმაციას არ ვაგროვებთ.

5. უსაფრთხოება.

ხელმომწერების და პარტნიროების მონაცემები დაცულ და უსაფრთხო სერვისზე ინახება. ეს მონაცემები  არასანქცირებული წაკითხვისთვის მესამე პირებისთვის მიუწვდომელია.

© 2017-2021